/Files/images/pdpisi/положення2.gif

І. Загальні положення

1.1 Дружини юних пожежних – добровільні об’єднання учнів, які створюються з метою виховання в них мужності, благородства, фізичної загартованості та пожежно - технічної професійної орієнтації.

Діяльність дружин юних пожежних здійснюється на основі Закону України «Про пожежну безпеку» даного Положення , на демократичних засадах, гласно, на основі зацікавленості учнівської молоді у вивченні пожежної справи, при широкій їх ініціативі та носить гуманний благодійний характер.

1.2 Основні завдання дружин юних пожежних:

Допомога навчально – виховним закладам у вихованні в учнівської молоді почуття відповідальності за збереження життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей від пожеж.
Подання практичної допомоги державним та громадським організаціям у пропаганді правил пожежної безпеки та пожежно-профілактичних заходів серед дітей.
Пропаганда традицій та історії пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України.

1.3. Дружини юних пожежних створюються на добровільних засадах із числа учнів у навчально – виховних закладах освіти, за місцем проживання, органами добровільного пожежного товариства при допомозі державної пожежної охорони.

1.4 адміністрація навчально – виховного закладу освіти, органи громадського самоврядування спільно з організаціями Добровільного пожежного товариства з метою подання методичної допомоги підбирають із числа активістів товариства педпрацівників, працівників пожежної охорони , громадських організаторів по роботі з дружинами юних пожежних і здійснюють їх підготовку на базі навчальних пунктів та обласних центрів пожежно – технічної пропаганди і передового досвіду.

II.Основні напрямки роботи з дружинами юних пожежних.

2.1Основними напрямками роботи з дружинами юних пожежних є:

2.1.1 Вивчення основ пожежної профілактики, первинних засобів пожежогасіння та ознайомлення з пожежною технікою, пожежно – технічним спорядженням, засобами зв’язку, системами автоматичного пожежогасіння , пожежної та охоронно- пожежної сигналізації;
вивчення правил пожежної безпеки та дій в разі виникнення пожежі.

2.1.2 Залучення засобів пропаганди та інформації освітнього закладу до роз’яснювальної роботи щодо попередження пожеж в результаті пустощів дітей з вогнем і заходів пожежної безпеки.

2.1.3 Розвиток у дітей зацікавленості до участі у змаганнях з пожежно – прикладного спорту, у конкурсах, олімпіадах, вікторинах, кінолекторіях на протипожежну безпеку.

2.1.4 Залучення дітей до відвідування пожежно – технічних училищ, обласних центрів пожежно- технічної пропаганди, виставок і пам’ятних місць, які розповідають про подвиги пожежних, збирання матеріалів про історію та людей пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України, створення в школах експозиції слави, організація зустрічей із заслуженими працівниками та ветеранами пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України, майстрами пожежно- прикладного спорту.

2.1.5 Розвиток дитячої технічної творчості та пожежно- технічного моделювання.

III.Структура й організація роботи дружин юних пожежних

3.1 Членами дружин юних пожежних можуть бути діти віком від 10 до 17 років , які виявили бажання брати активну участь у роботі дружини.

3.2 Дружини юних пожежних створюються за наявності не менше 10 членів дружин. Численні дружини можуть ділитися на загони та ланки.

3.3 Прийом у члени дружин юних пожежних здійснюються на основі усної заяви на загальному зборі дружини .З усіма прийнятими до дружини поводиться заняття з основ пожежної безпеки. Після закінчення навчання юні пожежні звітують і їм в урочистій обстановці вручають посвідчення і значок члена дружини юних пожежних.
Вищим органом дружини є загальні збори дружини , які збираються в міру необхідності.
Рада із свого складу обирає командира дружини, його заступника, командирів загонів і ланок.

3.4 Члени дружини юних пожежних можуть забезпечуватися формою власного зразка.

3.5 За активну роботу , виявлені здібності , а також старанність при вивченні пожежної справи юний пожежний може бути нагороджений органами освіти, пожежної охорони та Добровільного товариства України грамотами , нагрудними знаками, цінними подарунками, путівками до молодіжного табору, направлятися на обласні та республіканські зльоти, а також рекомендуватися до вступу до пожежно - технічних училищ МВС України.

3.6 За сміливість , рішучість ініціативу при гасінні пожежі , врятування людських життів, евакуації тварин та матеріальних цінностей юний пожежний може бути рекомендований до нагороди державними нагородами в установленому порядку.

IV.Обов’язки та права юних пожежних

4.1 Юний пожежний зобов’язаний:

4.1.1 Виконувати всі вимоги діючого Положення .

4.1.2 Дорожити честю і званням юного пожежного, брати активну участь у справах дружини, своєчасно і в певний термін виконувати завдання

4.1.3 Вивчати історію розвитку пожежної охорони і ДПТ України , пожежну справу, бути прикладом у дотриманні правил пожежної безпеки.

4.1.4 Вести профілактичну та роз’яснювальну роботу серед ровесників і дітей молодшого віку .

4.1.5 Під керівництвом працівників пожежної охорони і ДПТ брати активну участь у проведенні пожежно- профілактичних заходів у житловому секторі, дитячих та шкільних установах, в охороні хлібних полів, сіножатей і лісів від пожеж.

4.1.6 Підвищувати свою спортивну майстерність, займатися пожежно- прикладним спортом.

4.2 Юний пожежник має право:

4.2.1 Обирати та бути вибраним до керівних органів дружини юних пожежних.

4.2.2 Брати участь в обговорені питань, що стосуються діяльності дружини, а також вносити відповідні пропозиції щодо поліпшення її роботи.

4.2.3 Звертатися за допомогою та консультацією з питань пожежної безпеки до місцевих органів пожежної охорони та ДПТ.

4.2.4 Користуватися спортивно- технічними спорудами та інвентарем органів пожежної охорони та ДПТ, брати активну участь у змаганнях конкурсах, виставках з питань пожежної безпеки.

V.Керівництво роботою дружин юних пожежних

5.1 Для організаційного та методичного керівництва роботою дружин юних пожежних створюються районні, міські , обласні та центральний штаб по роботі з юними дружинами у складі представників молодіжних організацій, органів освіти, пожежної охорони , правлінь ДПТ, телебачення , радіомовлення , творчих спілок, спортивних та інших організацій.

5.2 Начальник штабу по роботі з дружинами юних пожежних , його заступники, секретар та члени штабу обираються на районних, міських, обласних, республіканських зльотах активістів дружин юних пожежних , які проводяться:
Районні - один раз у два роки;
обласні - один раз у три роки;
всеукраїнський - один раз у п’ять років.

5.3 Штаби по роботі з дружинами юних пожежних

5.3.1 Подають допомогу навчально- виховним закладам освіти у створенні та організації роботи дружин, клубів, гуртків юних пожежних з метою розвитку пожарно – прикладного спорту, вивчають діяльність дружин, узагальнюють і поширюють досвід роботи , беруть участь у розробленні та здійсненні заходів щодо попередження пожеж4 програм змагань з пожежно – прикладного спорту, положень про конкурси , вікторини.

VI. Матеріально - технічне забезпечення дружин юних пожежних

6.1 Витрати на проведення роботи з дружинами юних пожежних здійснюється за рахунок коштів ДПТ, МВС, Міністерства України у справах молоді та спорту,Міністерства освіти України, відповідно їх місцевих громадських організацій та державних законів, а також за рахунок залучення на вказані цілі коштів із інших джерел, в тому числі добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, не забороненних законодавством України.

6.2 Для проведення практичних занять з дружинами юних пожежних організаціями ДПТ, органами пожежної охорони надаються спортивні бази, інвентар, направляються спеціалісти, а також пожежна техніка, обладнання, спорядження.

Кiлькiсть переглядiв: 746

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.