ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОГО КАБІНЕТОМ

Відповідає за:

- чистоту, естетичний та санітарний стан кабінету і підсобних приміщень;

- стан збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців та інших меблів кабінету;

- безпечний стан учнівських робочих місць, приладів, інструментів;

- систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами і учнями та відповідне їх оформлення в журналі;

- перевірку знань, а також виконання лаборантами та учнями правил і інструкцій з техніки безпеки;

- щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.

- за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному йому кабінеті;

Здійснює:

- інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

- виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці;

- оформлення кабінету, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації;

- відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить;

- оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

- періодичне медичне обстеження;

- дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

- складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, планує обновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів;

- складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням;

- створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці;

- за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для кабінету;

- контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

Бере участь:

- у роботі педагогічної ради школи;

- у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

- не допускати проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи;

- участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;

- захист професійної честі й гідності;

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;

- проходження атестації кабінету на добровільній основі;

Забезпечує:

- своєчасне складання встановленої звітної документації;

- своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 358

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.