ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Організовує:

- отримання діагностичних відомостей про учнів школи. взаємодії та взаємостосунки в системах: "людина - людина”, "людина - організація”, "людина - соціум”, "людина - суспільство”.

- проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.

- соціально – терапевтичну допомогу.

- правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.

- допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

- просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

- соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах; соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.

- допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);

- дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.

- профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з "дітьми вулиці” роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування роботу по залученню громадських організацій, творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

- соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей.

Здійснює:

- посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій, відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю.

- організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;

- захист прав дітей в суспільстві корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;

- профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму; прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.

- виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;

- захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя.

Сприяє:

- здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

- участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності. подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;

- прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.

- підвищенню свого професійного рівеня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;

- пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

- забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів;

- дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

Приймає участь:

- в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи;

- засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.

- в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;

- в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

- у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;

- у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;

- в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей; в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

- робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;

- захист професійної честі і гідності;

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

- підвищення кваліфікації.

- проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.

- розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

- річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

- впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

- своєчасне складання встановленої звітної документації;

- звя'зки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

- своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи.

Кiлькiсть переглядiв: 1071

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.