ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ І РЕМОНТУ ШКОЛИ

Загальні вимоги:

- робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель,споруд та обладнання (далі - робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку;

- робітник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;

- у своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

- постійно знаходиться на робочому місці з 9.00 до 16.00. Не покидає робоче місце без дозволу заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

- працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;

- виконує накази та розпорядження директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;

- проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

- підтримування в належному стані будівель і території школи;

- підтримування в робочому стані систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи;

- проведення поточних ремонтних робіт різного профілю;

- проведення сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання, механізмів;

- проведення усунення пошкоджень обладнання, механізмів та меблів за заявками працівників школи;

- періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань;

- поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зварювальних, паяльних робіт;

- монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт;

- поточний ремонт меблів в школі, встановлювати скло в вікна, встановлювати замки в двері та виконувати інші столярні роботи;

- обслуговування, поточний ремонт та наладку сантехнічного обладнання в школі та їдальні;

- дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

- облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників);

- дотримання правил санітарії в виділених для роботи працівника приміщеннях;

- участь в щорічному ремонті в канікулярний період;

- при відсутності заступника директора з адміністративно-господарської роботи облік необхідного для роботи обладнання та матеріалів школи;

- чергування по школі згідно графіка чергувань, а також по виробничій необхідності;

Має право:

- бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм;

- забороняти використання непрацюючих та небезпечних об’єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо);

- відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.;

- ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації ремонтних робіт у школі;

- на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

Відповідає:

- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

- за завданні школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 2203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.