ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Організовує:

- роботу по формуванню колективу класу;

- створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;

- життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;

- пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;

- допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;

- вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;

- умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;

- учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;

- харчування учнів у шкільній їдальні;

- чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;

- екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв.

Сприяє:

- розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;

- здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;

- самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;

- створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;

- покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

- підвищенню своєї професійної кваліфікації;

- оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

Здійснює:

- інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

- відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

- постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють);

- дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів;

- оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

- планування виховної роботи в класі;

- ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів;

- періодичне медичне обстеження;

- дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

- роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;

- роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу;

- ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;

- зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги;

- допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу;

- постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин;

- систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів;

- анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи);

- онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;

- для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси;

- проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи;

- належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

Бере участь:

- у роботі педагогічної ради школи;

- у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

- участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;

- захист професійної честі й гідності;

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників;

- регулярне підвищення своєї кваліфікації;

- надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;

- проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

- внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист;

Забезпечує:

- своєчасне складання встановленої звітної документації;

- звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

- своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 905

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.