ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

1. Відповідає за: ·

- Реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і його органів на місцях;

- Успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

- Своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

- Комплектування школи працівниками і учнями;

- Підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, курсової підготовки, організацію їх самоосвіти;

- Здійснення всеобучу і профорієнтаційну роботу;

- Виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;

- Впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи педагогів;

- Здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками школи;

- Дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

- Згуртованість педагогічного і загальношкільного колективу;

- Створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання в школі санітарно-гігієнічного режиму;

- Зразковий стан господарства школи, правильне використання навчально-матеріальної бази, економне і доцільне витрачання кредитів;

- Здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

- Своєчасну звітність про роботу школи.

2. Контролює та керує:

а) безпосередньо:

- Діяльністю своїх заступників по навчальній та виховній роботі, військового керівника;

- Роботою заступника директора по господарській частині і діяльністю всього адміністративно-управлінського персоналу;

- Роботою педагогічної ради школи;

- Навчально-виховною роботою вчителів інформатики, фізики, історії, образотворчого мистецтва, ДПЮ, фізкультури, трудового навчання;

- Діяльністю класних керівників;

- Роботою бібліотекаря шкільної бібліотеки;

- Роботою з батьками;

- Роботою груп продовженого дня;

- Кошторисно-фінансовою діяльністю;

б) опосередковано:

- Вчителями інших навчальних предметів (через заступників по навчальній роботі);

- Роботою обслуговуючого персоналу (через заступника директора по господарській частині).

3. Організовує:

а) безпосередньо:

- Виконання постанов уряду про школу, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти та його органів на місцях;

- Підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків;

- Планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;

- Роботу педагогічної ради;

- Підвищення ділової кваліфікації працівників школи;

б) опосередковано:

- Виконання навчальних планів і програм, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступників по навчальній роботі);

- Проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника цієї роботи і класних керівників);

- Впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику роботи педагогів;

- Створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

4. Погоджує свою роботу з:

- МК профспілки;

- Міським відділом освіти.

5. Веде облік:

- Особового складу працівників школи, а також учнів (первинний облік при допомозі діловода);

- Бланків атестатів, свідоцтв, похвальних грамот та інших документів;

- Прибуття працівників школи на роботу (за допомогою своїх заступників);

- Виконання загальношкільного плану роботи;

- Успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступниками по навчальній роботі);

- Виконання заходів, прийнятих педагогічною радою, загальними зборами колективу тощо;

- Забезпечення школи навчально-матеріальною базою за даними осіб, які відповідають за неї;

- Виконання кошторису школи.

6. Звітує:

- Про стан навчально-виховної, фінансово-господарської роботи перед міським відділом освіти;

- Про роботу школи перед місцевими органами.

7. Складає і підписує:

- Загальні документи, що регулюють роботу школи;

- Накази, розпорядження по школі;

- Аналізи уроків, пропозиції щодо їх поліпшення;

- Листи школи (офіційні), відповіді на листи батьків та інших громадян;

- Документи про успішність і поведінку учнів;

- Протоколи засідань педагогічної ради;

- Інформації і довідки школи;

- Статистичні звіти і фінансові документи;

- Трудові книжки працівників школи;

- Акти прийому і передачі школи, фінансово-господарських ревізій;

- Перспективний, річні й тижневі плани роботи школи (в складанні бере участь заступник);

- Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, складенні заступниками директора по навчальній та виховній роботі,

заступником директора по господарській частині.

8. Користується правами:

- Приймати на роботу і звільняти педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу та визначає їх функціональні обов’язки;

- Вживати заходів заохочення і стягнення до працівників школи, учнів;

- Представляти працівника школи до нагород;

- Представляти школу перед громадськістю;

- Затверджувати структуру і штатний розклад школи;

- Складати угоди, відкривати рахунки в установах банків;

- Розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами.

Кiлькiсть переглядiв: 1854

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.