ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Організовує:

- психологічне діагностування учнів школи;

- сталу систему психологічної освіти вчителів;

- проведення психолого-корекційної роботи з учнями;

- допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

- просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

- психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;

- психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.

Сприяє:

- пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

- вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;

- формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків;

- здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

- забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере участь:

- в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

- в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;

- у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;

- у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;

- в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;

- в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

Має право на:

- самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи;

- спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;

- захист професійної честі й гідності;

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- підвищення кваліфікації;

- проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

- перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє:

- річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

- впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

- своєчасне складання встановленої звітної документації;

- звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

- своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Керується:

- у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;

Отримує:

- від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи.

- професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.

Кiлькiсть переглядiв: 1305

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.