ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

Організовує:

- проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;

- діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

- умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;

- наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;

- дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;

- заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.

- канікулярний відпочинок учнів;

- літній відпочинок школярів: створення оздоровчих таборів різних типів,залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;

- роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

- планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

- консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

- впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

- оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

- розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

- класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

- самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності;

- участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; участь у роботі педагогічної ради школи;

- захист професійної честі й гідності;

- ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;

- підвищення своєї кваліфікації;

- атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

- надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

Відповідає за:

- організацію роботи шкільної дитячої організації та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами .

- завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим або цивільним законодавством.

- здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

- дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в школі, в побуті, в громадських місцях.

Погоджує:

- Свою роботу з директором школи, заступником директора школи з виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 890

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.