ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ МЕДСЕСТРИ ШКОЛИ

Організовує:

- здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;

- обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;

- санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів;

- здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;

- проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

- медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;

- роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм;

- щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.;

Здійснює:

- медичну допомогу тим, хто її потребує;

- профілактичні заходи;

- повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;

- облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;

- подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи;

- підвищення свого професійного рівеня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах;

- контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості;

- медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідимічних міроприємств;

- аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план міроприємств, направлених на покращення здоров’я школярів;

- заключення про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі міроприємства;

Контролює:

- якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;

- своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;

- наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;

- документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо;

Має право на:

- участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи;

- ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;

- захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

- підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу;

- висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

- одержувати від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

Відповідає:

- за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.

- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

- за використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».

- за навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Працює:

- за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;

- у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями;

- з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

Веде і планує:

- поточну та звітну документацію;

- свою роботу на рік, план роботи затверджується керівником закладу освіти.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи.

Кiлькiсть переглядiв: 7339

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.